SC SAILOR

Žilina
 

NAVIGÁCIA
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

ROZPIS PRETEKOV V JACHTINGU - MODRÁ STUHA ŽILINY

Dátum :  06.10.2013 - nedeľa

Usporiadateľ:  Slovenský zväz jachtingu 

Technicky zabezpečuje: Klub športového jachtingu Žilina

Miesto konania :  Vodné Dielo Žilina

Funkcionári: 

 • Riaditeľ: Ing. Miroslav Fedor
 • Hlavný rozhodca: Peter Oršula

Triedy: KL – koef  3 ; NL - koef 3

Pravidlá:

 • Pretekové pravidlá jachtingu
 • Súťažný poriadok SZJ SUP
 • Tento rozpis
 • Vyhlášky Pretekovej komisie a ALT

Spôsobilosť a účasť:

 • Prijatím prihlášky k preteku, zaplatením štartovného a predložením požadovaných dokladov
 • Osvedčenie plavidla vydaného SPS, Preukaz vodcu malého plavidla

Štartovné:  10,- Eur dospelá osoba, mládež zadarmo

Registrácia:  v kancelárii pretekov, v priestoroch  lodenice  na  VD Žilina, od 08,00 do  09,00 hod dňa 06.10.2013

 • Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady :
 • Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“.
 • Registračný preukaz SZJ všetkých členov posádky lode, s platnou registračnou známkou.
 • Platný premeriavací certifikát lode

 Termíny pretekania :

 • Slávnostné zahájenie o 9,30 hod
 • Stretnutie kormidelníkov s rozhodcovskou komisiou o 10,00 hod
 • Výzva pre pretek sa uskutoční dňa 06.10. o 11,00 hod
 • Zmeny v organizácii preteku vyvolané poveternostnými podmienkami, budú určené vyhláškou hlavného rozhodcu, alebo zvolanou poradou kormidelníkov

Ceny:  prvé tri miesta v každej lodnej triede

Reklama: Kategória C

Vzdanie sa zodpovednosti:

 • Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať.
 • Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch. Kormidelník lode  potvrdzuje svojím podpisom na prihláške, že posádka lode je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov.

 Poistenie:

 • Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou pre dobu trvania pretekov.

Postihy:

 • Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má PK právo vylúčiť pretekára z účasti na preteku bez nároku na akúkoľvek náhradu – podľa pravidla 69 PPJ.

Ďalšie informácie:

 • Kontaktné adresy :miro@jachting-zilina.eu, Miroslav Fedor 0903 556 520
 • Ubytovanie –pre zabezpečenie  kontaktovať organizátora
 • Stravovanie- vlastné, po preteku organizator ponuka kapustnicu a občerstvenie

     
 
MICRO CLASS SLOVAKIA
 

  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.