SC SAILOR

Žilina
 

NAVIGÁCIA
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

TV FÉNIX - REPORTÁŽ Z PRETEKOVVIDEO ZOSTRIHROZPIS 
ČTK: 202 / 14
Miesto: Vodné dielo Žilina
Dátum: 10.5. 2014 - 11.5.2014
Vypisuje: Slovenský zväz jachtingu
Usporiadateľ: Klub športového jachtingu Žilina
Riaditeľ: Tomáš Chudík
Hlavný rozhodca: Igor Lehota
Pravidlá:
Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.
Budú platiť tieto ustanovenia:
  • Všeobecné plachetné smernice VPS 2014
  • Doplnok plachetných smerníc - Trate a značky
Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, slovenský text má prednosť.
Spôsobilosť a účasť: Preteky sú otvorené pre lode nasledujúcich tried, ktorých každý člen posádky spĺňa požiadavky
Smernice 19 ISAF, Kódex spôsobilosti:
 Trieda  OPT KJP
NL
 Koeficient 3
3
3
 Štartovné [ € ]
1
5/loď + 5/osoba
5/osoba

Lode sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného.
Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov.

Časový program:
Registrácia: 10.5.2014 8:00 - 9:00 v kancelárii pretekov v lodenici Klub športového jachtingu Žilina.
Plánovaný počet rozjázd je 8 pre každú triedu.
Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 10.5.2014 o 11:30.
Štarty ďalších rozjázd podľa vyhlášok a znamení PK.
V jeden deň môže byť najviac byť najviac 5 rozjázd..
Posledný možný čas znamenia výzvy je 11.5.2014 o 15:00.
Meranie: Každá loď musí pri registrácii predložiť platný premeriavací certifikát. Kajutové plachetnice pretekajú podľa DH2014
Plachetné smernice: Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pri začiatku registrácie.
Trate: Trate sú uvedené v doplnku plachetných smerníc.
Vzdanie sa zodpovednosti: Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri Pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovedosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie či smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.
Ďalšie informácie: Kontaktujte prosím usporiadateľa pretekov: 0905-551873

PLAGÁT A4 (.pdf, 4.7MB)

Tomáš Chudík - riaditeľ pretekov
Igor Lehota -  hlavný rozhodca


26.04.2014 Zatvoriť článok Tomáš Chudík

:


VÝSLEDKY

1. SVK 012 Csuday Zdenek 224 002 11 2 1 2 1 3* 2 8 2838 14

Rolíková Katarína 224 040 12

 
2. SVK 98 Kelemen Michal 224 042 11 3* 2 1 3 1 3 10 1935 29

Kelemen Ladislav 226 063 11

 
3. SVK 10 Chudík Tomáš 226 001 11 4* 4 3 2 2 1 12 1407 43

Králiková Katarína 226 033 12

 

Hajdučík Matej 234 003 11

 
4. SVK ELEANO Čech Ladislav 224 023 11 1 3 4 4 6* 5 17 1032 57

Kanka Pavel 224 022 11

 
5. SVK 64 Fedor Stanislav 226 014 11 5 6* 5 5 5 4 24 741 71

Ščamba Igor 226 057 11

 
6. SVK 71 Fedor Miroslav 226 018 11 6* 5 6 6 4 6 27 504 86

Štaffen Roman 226 048 11

 

Fedorová Daniela 226 047 12

 
7. SVK SISSI Lénárt Ondrej 226 020 11 7* 7 7 7 7 7 35 303 100

Roblík Ondrej 226 023 21

 

Mytny Juraj 226 007 11

 


FOTOGALÉRIA
     
 
MICRO CLASS SLOVAKIA
 

  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.