NAVIGÁCIA
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

ORAVSKÉ FUKOTY | ROZPIS PRETEKOV NA ROK 2009

Dátum: 26.06. –  27.06.2009
Usporiadateľ:  Slovenský zväz jachtingu ; Technicky zabezpečuje: Klub športového jachtingu Žilina
Miesto konania:
  v priestore penziónu Osada

Funkcionári

Riaditeľ: Tomáš Chudík
Hlavný rozhodca:  Ing. Martin Mydlik, Igor Lehota
Merač KL: Črep Robert

Triedy

KL – koef 4 ;  ostatné lode pokiaľ posádka bude platným členom SZJ - koef3

Pravidlá:

 • Pretekových pravidlách jachtingu 2005-2008.
 • Súťažný poriadok SZJ SUP 2006,
 • Všeobecné plachetné smernice 2006 s doplnkami  / zmeny  obdrží každá prihlásená loď pri registrácii
 • Tento rozpis
 • Vyhlášky Pretekovej komisie a ALT
 • Dánsky handicap

Spôsobilosť a účasť

 • Prijatím prihlášky k preteku, zaplatením štartovného a predložením požadovaných dokladov a vybavením lode pre plavbu v noci
 • Osvedčenie plavidla vydaného SPS, Preukaz vodcu malého plavidla

Štartovné

 • zdarma

Registrácia

 • Registrácia pretekárov / lodí bude v kancelárii pretekov, ktorá bude umiestnená pri hoteli „Slanica “
 • od 12,00 do  14,00 hod dňa 26.6.09
 • Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady :
 • Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“.
 • Registračný preukaz SZJ všetkých členov posádky lode, s platnou registračnou známkou.
 • Platný premeriavací certifikát lode

Termíny pretekania

 • Stretnutie kormidelníkov s rozhodcovskou komisiou o 14,30 hod
 • Slávnostné zahájenie o 15,00 hod
 • Výzva pre pretek sa uskutoční dňa  o 16,00 hod
 • Zmeny v organizácii preteku vyvolané poveternostnými podmienkami, budú určené vyhláškou hlavného rozhodcu, alebo zvolanou poradou kormidelníkov

Meranie

 • Premeriavanie lode bude vykonané námatkovou kontrolou pred a počas celého preteku.
 • KL ktoré nebudú mať platný certifikát, môže výnimočne prítomný merač určiť handicap len pre tento pretek

Bodovanie

 • Pre určenie poradia KL  bude použitý Dánsky handicap a  nízkobodový system.

Ceny

 • Absolútne poradie, KJ-SP, otvorene lode....prvé tri miesta

Reklama:

Kategória C
Vzdanie sa zodpovednosti:

 • Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať.
 • Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo smrť,   ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch. Kormidelník lode  potvrdzuje svojím podpisom na prihláške, že posádka lode je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov. Kormidelník lode nesmie byt mladší ako 18 rokov.

Poistenie:

 • Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou pre dobu trvania pretekov.

Postihy:

 • Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má PK právo vylúčiť pretekára z účasti na preteku bez nároku na akúkoľvek náhradu – podľa pravidla 69 PPJ.


Ďalšie informácie:

Kontaktné adresy: yacht_chudik@pobox.sk, Tomáš Chudík, 0905 551873
Ubytovanie:
www.slanica.sk, rezervacie uskutočnit do 30.04.11
Stravovanie
: vlastné, po preteku organizator ponuka guláš a pivo


     
 
MICRO CLASS SLOVAKIA
 
KALENDÁR AKCIÍ - 2017 
 
 28.10. Modrá stuha Žiliny
 
 
PRIHLÁSENIE 

Prihlasovacie meno:
Heslo:

 

  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.