PLÁN KLUBOVÝCH AKCIÍ NA JESEŇ 2012

Mládež - ŠKOLA JACHTINGU

September: každá streda a piatok od 16.00 - 18.00
Október, November,December: každý piatok od 17.00 - 18.00 (plaváreň)
Do 14.09. sa dá prihlásiť v CVČ Žirafa do krúžku jachtingu Optimist. Podrobnosti na 0905 551873

JACHTÁRSKE PRETEKY

15.09.-16.09. Regata H2O na Orave
06.10.-07.10. Modrá Stuha Oravy
20.10.-21.10. Modrá stuha Žiliny - súťaž o najrýchlejšiu posádku
27.10.-28.10. Terlicko Ocean Race
16.11.-18.11.  Výstava Poland Boatshow, Lodz (Polsko)


03.09.2012