ZAMYKANIE VODY

Vážení priatelia,
nakoľko počasie na sobotu nevyzerá priaznivo rozhodli sme sa uzamykanie vody presunúť do pizzerie "La Rosa" (pri Vodnom Diele). S majiteľom pizzerie máme dohodnuté nejaké občerstvenie, na ktoré sme sa vyskladali. Občerstvenie nezahrňuje nápoje - alko, nealko, takže na pitný režim si treba nejaké drobné doniesť - primerane k svojmu "splavu". Na útratu v pizzerii máme dohodnutú 20% zľavu.

Program:

  1. Zhodnotenie sezóny 2013
  2. Oficiálne uzamknutie vody
  3. Oboznámenie sa s "Rodinnou flotilovou plavbou 2014 - Chalkidiki (GR)"
  4. Občerstvenie, voľná zábava ;-)
Miesto: Pizzeria "La Rosa" - Vodné Dielo
Termín: Sobota 9.11.2013 o 11:00

23.10.2013 Miro Fedor